Správa pohledávek

V rámci vymáhání a správy pohledávek se zaměřujeme zejména na řešení nároků z běžného obchodního styku,

Standartní postup řešení pohledávek

  • Analýza pohledávek – individuální posouzení optimálního řešení
  • Mimosoudní vymáhání – např: dohodou - komunikace s dlužníkem, výzvy k úhradám dluhů, postoupení pohledávek, dohody o narovnání, mediací
  • Soudní inkaso – připravujeme žaloby a návrhy na vydání platebního rozkazu. Preferujeme elektronický platební rozkaz. Zastupujeme v soudním či rozhodčím řízení.
  • Exekuční řízení – zajišťujeme sepis návrhů na exekuci. Spolupracujeme s několika exekutorskými úřady, které vykazují výborné výsledky řešeních případů, které jsou vymoženy v maximální míře a co nejkratším čase.
  • Insolvenční řízení – pravidelně provádíme monitoring insolvenčního rejstříku. Tím jsme informováni o dlužnících, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení a můžeme tak zajistit uplatnění pohledávky.

Kontaktujte nás