JUDr. Aleš Janoch

Advokátní kancelář

Pečlivá analýza, důrazný postup, precizní smlouvy.

Více informací

Kdo jsme

Motto: „Profesionální přístup, spolehlivost a diskrétnost“

Našim cílem je naplnění požadavků klienta v co nejkratším čase za rozumnou cenu.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství a služby české i zahraniční klientele.

Stavíme na kvalifikovaném a komplexním právním poradenství, vysoké odbornosti poskytovaných služeb a individuálnímu přístupu ke klientům a případům, s nimiž se na nás obracejí.

O nás

Právní služby poskytujeme

Fyzickým osobám - občanům:

 • smlouvy při prodeji/darování nemovitostí
 • zastoupení při rozvodovém řízení
 • zastoupení při řízení o výživné
 • zastoupení v pracovněprávních sporech
 • řešení exekucí
 • dědické řízení
 • náhrady škody na majetku i zdraví
 • zastoupení v trestním i správním řízení

Právnickým osobám - podnikatelům:

 • vymáhání dluhů
 • zakládání a změny v s.r.o., a.s.
 • ostatní otázky spojené s vedením společnosti, valnými hromadami, rejstříkovým řízení
 • kupní smlouvy, smlouvy o dílo, pracovní smlouvy
 • konzultace v daňových otázkách
 • insolvenční řízení
 • směnky a dluhopisy

SVJ a družstvům:

 • stanovy a vedení SVJ a družstev
 • smlouvy s poskytovateli služeb
 • dodavateli stavebních prací
 • řešení dlužníků
 • zápisy do rejstříků

Obcím a městům:

 • pomoc při realizaci výběrových řízení
 • správa komunálních pohledávek
 • územní řízení
 • smluvní agendu

Pomůžeme vám!

Kontaktujte nás

Společně to zvládneme.

Telefoní číslo

+420 602 205 540

Adresy

Národní 21, 110 00 Praha 1
Lidická 2240, 256 63 Roztoky

Datová schránka

en9hdxj