O nás
| Tel: +420 602 205 540

O nás

Motto: „Profesionální přístup a spolehlivost“

Naše advokátní kancelář poskytuje právní podporu od roku 2008. Zajišťujeme české i zahraniční klientele, obchodním společnostem i fyzickým osobám, družstvům, SVJ, obcím, spolkům a jiným kvalifikované a komplexní právní poradenství, vysokou odbornost poskytovaných služeb, individuální přístup ke klientům a případům, s nimiž se na nás obracejí.

Zároveň intenzivně spolupracujeme s daňovými poradci, exekutory, notáři i dalšími odborníky působícími v oborech ekonomických, technických, stavebních. Tato kooperace nám umožňuje posuzovat právní záležitosti rovněž i v jejich širších souvislostech.

Naší referencí jsou bohaté zkušenosti a spolupráce s významnými soukromoprávními a státními institucemi. Jsme připraveni i Vám poskytnout právní podporu, jak ve věcech korporátních, tak i soukromých.

Cíl: „naplnění požadavků klienta v co nejkratším čase za rozumnou cenu“

Naším cílem je v případě tzv. nesporné agendy, tj. smluvních a podobných vztahů dosáhnout klientem vytyčeného záměru, za minimalizace rizika a maximálního zajištění práv. I za tohoto nastavení se však snažíme postupovat co nejvíce efektivně, rychle a hledáme rozumné kompromisy.

V případě tzv. sporné agendy, tj. zejména v případě vymáhání pohledávek, či jiných jinak soudem řešených záležitostí se snažíme o dosažení co nejvyšší rychlosti, zajištění maximálních práv našich klientů a upřednostnění před případnými jinými věřiteli, bez dalších zbytečných nákladů klienta.

Neděláme rozdíly mezi velkými a malými případy, věříme, že klient, který od nás odchází spokojen se k nám v případě potřeby opět vrátí a že nás dále doporučí. I ve složitém právním systému hledáme co nejjednodušší a nejvhodnější řešení. Důsledně zachováváme mlčenlivost, vše co nám klient sdělí, zůstává uzavřeno v naší kanceláři.

Náš tým:

Náš tým je složen ze specialistů na různá právní odvětví, s různorodou právní praxí, na seniorních i juniorních pozicích, vždy však ke každému klientovi přistupujeme individuálně a profesionálně.

Kontaktujte nás