Rodinné a dědické právo

V rámci rodinného práva se zaměřujeme především na následující oblasti:

  • zastupování ve věci rozvodu manželství, příprava návrhů na rozvod manželství,
  • sepisování dohod o vypořádání společného jmění manželů, zúžení či jeho rozšíření,
  • uzavírání dohod ve věci péče o nezletilé děti např: stanovení výživného,
  • plnění vyživovací povinnosti (alimenty) vč. výživného pro rozvedenou manželku či manžela,
  • poradenství v oblasti předmanželských smluv
  • zastupování v dědickém řízení/dědických sporech
  • sepis závěti
  • vydědění potomka, partnera
  • rodinný právník s dohledem na fungování rodiny i po smrti klienta, včetně plnění poslední vůle

Kontaktujte nás