Právo nemovitostí

V této části práva týkající se nemovitostí zajišťujeme právní poradenství, jak fyzickým osobám, tak právnickým a také zejména realitním kancelářím a to v tomto rozsahu:

U výstavby nových nemovitostí:

 • připravujeme po právní stránce celý proces výstavby,
 • pořízení pozemku,
 • zastupování ve stavebním řízení,
 • právní zajištění smluvních vztahů s dodavateli (smlouvy o dílo, smlouvy kupní, smlouvy týkající se financování výstavby apod.). 

U stávajících nemovitostí:

 • poradenství při správě, pronájmu a užívání nemovitostí,
 • zajištění prodeje nemovitosti s komplexním právním servisem,
 • služby související s převody nemovitostí.

U družstevního vlastnictví nemovitostí:

 • zajistíme příslušnou právní dokumentaci,
 • založení a vznik družstva,
 • převody bytů do osobního vlastnictví,
 • převody členských práv a povinností v družstvu, ukončení a zánik družstva, apod.

Komplexní služby pro realitní kanceláře:

 • sepisování smluv (kupní, případně budoucí kupní, darovací a směnná, dále smlouvy o pronájmu),
 • sepisování zajišťovacích dokumentů (zástavní smlouvy),
 • zajištění financování,
 • úschovy kupní ceny,
 • zastoupení před katastrálním úřadem,
 • ocenění nemovitostí, zpracování daňového přiznání,
 • přípravu podkladů pro katastrální úřad a
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem,
 • posuzování smluv, dohod a jiných právních listin,
 • vymáhání pohledávek vzešlých z uvedených vztahů.

Kontaktujte nás