Pracovní právo

V oboru pracovního práva poskytuje naše advokátní kancelář právní služby zejména v těchto oblastech:

  • zajištění a revize pracovněprávních dokumentů, např: pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, pracovní řády, kolektivní smlouvy, vnitřní mzdové předpisy,
  • zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů v řízeních před soudy v pracovněprávních sporech (např. sporech o neplatnost výpovědi, o neplatnost okamžitého zrušen pracovního poměru, o nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, o mzdové nároky i o náhradu škody, diskriminace zaměstnance,
  • poskytování právní pomoci v kolektivních pracovních vztazích např: odborovým organizacím, zaměstnavatelům při sjednávání kolektivních smluv, ve sporech o plnění z kolektivní smlouvy,
  • realizace právních rozborů ve všech věcech pracovněprávních, vztahujících se k pracovněprávním vztahům individuálním nebo kolektivním,
  • poradenství v oblasti sociálního zabezpečení.

Kontaktujte nás