Korporátní právo

Pro obchodní společnosti zajišťujeme komplexní právní služby:

Obchodní korporace

 • zakládání společností (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.), i evropských společností , včetně právního zastoupení před notáři a v řízení o zápise společnosti do obchodního rejstříku u rejstříkového soudu, příprava veškerých korporátních dokumentů (společenská smlouva, zakladatelská listina, stanovy, seznam akcionářů, apod.),
 • vyřizování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění,
 • řešení právních vztahů při umístění sídla společnosti (nájmu nebytových prostor, sepis nájemních smluv na nebytové prostory),
 • organizace a řízení valných hromad společností a schůzí družstev, zápisy z valných hromad a schůzí družstev,
 • realizace právních změn u obchodních společností nebo družstev včetně právního zastoupení v řízení před notářem a u rejstříkového soudu, 
  • změny právní formy společnosti
  • změny ve statutárních orgánech společností
  • změny ve společenstevních listinách
  • převod podnikání z fyzické osoby na právnickou osobu nebo obráceně
 • fúze, rozdělení, převody jmění a ostatní korporátní změny společnosti, likvidace,
 • přeměna obchodní společnosti,
 • zajištění převodu akcií a obchodních podílů,
 • změny ve vlastnické struktuře obchodních společností,
 • ekonomicky právní due diligence, akviziční dokumentace.

Obchodní závazkové právní vztahy

 • sepisování a revize smluv, dohod a jiných listin právního charakteru,
 • analýza sporné situace, zastupování u soudního a arbitrážního řízení,
 • problematika cenných papírů (směnky a šeky),
 • zpracování odborných posudků a právních rozborů,
 • ochrana před nekalou soutěží.

Kontaktujte nás