Autorské a Softwarové právo

Pro naše klienty u tohoto dynamicky se rozvíjejícího práva zajišťujeme:

  • registraci ochranných známek, a to jak v rámci ČR a EU, tak také v celosvětovém měřítku, poradenství ve věci duševního vlastnictví, autorských práv,
  • zastupujeme ve sporech týkajících se nekalé soutěže.
  • v oblasti IT práva a internetu, poskytujeme kompletní právní služby související s vývojem SW a jeho poskytováním na zakázku, 
  • zhotovujeme licenční smlouvy a smlouvy o poskytování a nájmu SW.
  • hodnotíme právní aspekty provozu www stránek a  webhostingu,
  • zastupujeme v problematice doménových sporů apod.

Kontaktujte nás